Constro 2014 Organising CommitteeConstro 2014 Organising Committee 
 1. Shri S.G.Bavadekar
 2. Shri Vishwas Lokare
 3. Shri.R.Vasudevan
 4. Shri Ashok Beharay
 5. Ms.Mrinalini Sane
 6. Shri Vishu Bheda
 7. Shri Subhodh Sapatnekar
 8. Shri. Sachin Godbole
 9. Shri Bipin Sheth
 10. Shri Jayaj Thakur
 11. Shri Ajay B Satpute
 12. Shri Sameer Chitale
 13. Shri Kishor Oswal
 14. Shri Rajesh Sharma
 15. Shri Rajiv Tulpule
 16. Shri Sanjay Vaichal
 17. Shri Azam Shaikh
 18. Shri.Rajeev  Joshi
 19. Shri M.F.Lokhandwala
 20. Shri Satish Nair
 21. Ms. Darpana Athale
 22. Shri. Yatin Moghe
 23. Shri Shirish Kembhavi
 24. Shri Nanadkumar Jethani
 25. Ar. Kavita Abhijeet Murugkar
 26. Ms. Ashwini Pethe
 27. Mr. Suhrid Kothari
 28. Shri. Amarnath Chakradeo
 29. Shri Dilip Angal
 30. Shri Rajiv Shah
 31. Shri Rajiv Raje
 32. Shri Satish Yambal
 33. Shri Rahul Rawat 
 34. Shri Sushrut Umarje
 35. Shri Neelkanth Joshi
 36. Shri.Prakash Mate
 37. Shri.Avinash Pundlik  
 38. Shri Shivkumar Bhalla
 39. Shri Jay Pinjani
 40. Shri Manikram Halbe
 41. Shri Datta Ghule
 42. Shri Manoj Deshmukh 
 43. Shri Chandrraa Ratalani
 44. Shri Mahesh Mirani
 45. Shri Manoj Bhalerao 
 46. Shri Vijaysingh R. Naruka
 47. Shri Siddharth Shah
 48. Shri Sanjay Apte 
 49. Prof  Milind Mahajan
 50. Prof Hemant Dhonde
 51. Shri Jaideep Raje
 52. Ar.Niranjan Bhome
 53. Shri.Gujar
 54. Shri D.S.Choudhari
 55. Shri Atkekar 
 56. Shri Ajit jadhav 
Constro 2014 Advisory Committee

 • Shri Shrikant Nivsarkar

 • Shri Ramkumar Rathi

 • Shri K.P.Baney

 • Shri V.V.Badawe

 • Shri R.R.Dhoot

 • Shri V.S.Kulkarni

 • Shri R.D.Nagarkar

 • Shri J.P.Shroff

 • Shri Naren Kothari

 • Shri Suresh Athawale

 • Shri Ajit Bhate

 • Shri. R.B.Suryavanshi

 • Shri.S.D.LImaye